• Osłony harmonijkowe
  • Osłony wielokątne
  • Osłony szczebelkowe
  • Oslony okrągłe
  • Osłony z żaluzją
  • Osłony zgrzewane w.cz.
  • Osłony zamknięte
  • Roloosłony zabudowane
  • Roloosłony niezabudowane
  • Osłony teleskopowe

Osłony harmonijkowe

Osłony harmonijkowe na prowadnice płaskie i kątowe

Osłony harmonijkowe Osłony harmonijkowe #1 Osłony harmonijkowe #2 Osłony harmonijkowe #3

Osłony harmonijkowe z żaluzją ze stali k.o. (tzw. rybią łuską)

Osłony harmonijkowe #4 Osłony harmonijkowe #5 Osłony harmonijkowe #6 Osłony harmonijkowe #7

Osłony harmonijkowe zgrzewane krawędziowo prądami W.Cz.

Osłony harmonijkowe #8 Osłony harmonijkowe #9 Osłony harmonijkowe #10 Osłony harmonijkowe #11

Budowa standardowej osłony harmonijkowej

Standardowa osłona harmonijkowa składa się z 3 podstawowych elementów:
- Ramki prowadzącej (sztywnika)
- Poszycia
- Ramki końcowej (mocującej)
Osłony harminijkowe - elementy

Osłony harmonijkowe - rysunek
Osłony harmonijkowe - typy
Osłony harmonijkowe - rysunek