• Osłony harmonijkowe
 • Osłony wielokątne
 • Osłony szczebelkowe
 • Oslony okrągłe
 • Osłony z żaluzją
 • Osłony zgrzewane w.cz.
 • Osłony zamknięte
 • Roloosłony zabudowane
 • Roloosłony niezabudowane
 • Osłony teleskopowe

Osłony harmonijkowe - formularz zapytania / zamówienia

Dane Firmy :
Firma          
Osoba do kontaktów   
Telefon         
Fax           
E-mail         

Ilość osłon [ szt. ]  Osłony harmonijkowe - rysunek Typ osłony (np. 1-A) :

Pozycja pracy : pionowa pozioma frontalna

Podstawowe wymiary :
Długość maksymalna (Lmax) mm
Długość minimalna (Lmin)  mm
Szerokość osłony B     mm
         B1    mm
         B2    mm
Wysokość osłony H     mm
Wysokość boku  H1    mm
         H2    mm
Wysokość żebra  FB    mm
Długość boku   A     mm
         A1    mm
         A2    mm
Warunki pracy:

Temperatura otoczenia : ºC

Temperatura materiału spadającego na osłonę : ºC

Przed czym chronimy:Dodatkowo wskazane jest przesłanie zwymiarowanego szkicu lub rysunku w przekroju poprzecznym.

Antyspam - proszę wpisać trzy środkowe cyfry z liczby: 79474 *