• Osłony harmonijkowe
  • Osłony wielokątne
  • Osłony szczebelkowe
  • Oslony okrągłe
  • Osłony z żaluzją
  • Osłony zgrzewane w.cz.
  • Osłony zamknięte
  • Roloosłony zabudowane
  • Roloosłony niezabudowane
  • Osłony teleskopowe

Osłony harmonijkowe o przekroju zamkniętym

Osłony harmonijkowe o przekroju zamkniętym Osłony harmonijkowe o przekroju zamkniętym #2 Osłony harmonijkowe o przekroju zamkniętym #3 Osłony harmonijkowe o przekroju zamkniętym #4 Osłony harmonijkowe #10 Osłony harmonijkowe o przekroju zamkniętym #5 Osłony harmonijkowe o przekroju zamkniętym #6 Osłony harmonijkowe o przekroju zamkniętym #7

Osłony harmonijkowe o przekroju zamkniętym - rysunek


Osłony harmonijkowe o przekroju zamkniętym - wymiarowanie Lmax - długość osłony w stanie rozciągniętym
Lmin - długość osłony w stanie ściśniętym
n - ilość żeber
FB - wysokość żebra
S = skok = Lmax - Lmin
E - grubość ramy końcowej
B1 - szerokość zewnętrzna
b1 - szerokość wewnętrzna
B - wysokość zewnętrzna
b - wysokość wewnętrzna

Osłony harmonijkowe o przekroju zamkniętym - formularz zapytania / zamówienia (ON-LINE)

Wymiarowanie - wersja do druku