• Osłony harmonijkowe
 • Osłony wielokątne
 • Osłony szczebelkowe
 • Oslony okrągłe
 • Osłony z żaluzją
 • Osłony zgrzewane w.cz.
 • Osłony zamknięte
 • Roloosłony zabudowane
 • Roloosłony niezabudowane
 • Osłony teleskopowe

Osłony harmonijkowe okrągłe - formularz zapytania / zamówienia

Dane Firmy :
Firma          
Osoba do kontaktów   
Telefon         
Fax           
E-mail         

Ilość osłon [ szt. ] : 
Sposób zakonczenia :

strona pierwsza:
a b c d

strona druga:
a b c d

Prosimy o podanie podstawowych wymiarów :
Osłony harmonijkowe okrągłe - wymiarowanie
Lmax : mm
Lmin : mm
Øwew : mm
Øzew : mm
Ø1  : mm
Ø2  : mm

L1  : mm
L2  : mm

Øw  : mm
Øp  : mm
Sposób pracy osłony :

poziomy pionowy

Warunki pracy:

Temperatura otoczenia : ºC

Temperatura materiału spadającego na osłonę : ºC

Przed czym chronimy:


Dodatkowe informacje :


Antyspam - proszę wpisać trzy środkowe cyfry z liczby: 23463 *